Sonsuz sayıda markayla sürekli genişleyen bir evrenden bahsediyoruz.